PRODUCTES I+D
Els fruits del nostre esforç. Solucions avançades per dotar d’un valor afegir les nostres instal·lacions.

Invertim molts esforços en investigació i desenvolupament. Fruit d’aquests esforços han estat una sèrie d’eines que aporten un gran valor afegit a les nostres instal·lacions:

 

+ Datalogger KNX: És el primer producte que va sorgir del departament de I+D. Es tracta d’un sistema que està permanentment capturant les dades del sistema de bus KNX-EIB i emmagatzemant-les. Tot el que passa pel sistema i és significatiu queda registrat. Amb aquestes dades podem veure com està funcionament l’instal·lació actualment o fa uns dies o mesos enrere. Ens permet generar gràfiques de les diferents variables en el temps i veure per exemple si el sistema està ajustant be una determinada zona, si la distribució de calefacció actua adequadament, com va la producció de calefacció, etc. Com que no tenim límit d’emmagatzematge podem comparar com es comporta el sistema actualment amb com es comportava en el moment de la seva instal·lació. Per nosaltres és una eina de vital importància.

 

+ Datalogger Siemens: Com a complement al sistema Datalogger KNX-EIB es va desenvolupar una extensió per tal de poder capturar les dades dels PLC Siemens i poder interactuar amb ells. Amb aquesta eina podem anar capturant les dades dels PLC SIEMENS per tal de poder obtenir la mateixa informació que traiem del bus KNX. Podem veure registres de dades i fer gràfiques de totes les variables que tinguem sota control.

 

+ Passarel.la DAVIS – KNX_EIB: Tot i que hi ha estacions meteorològiques i alguns sensors meteorològics de bus KNX-EIB, no n’existeix cap de prou complert per aportar dades com ara la quantitat de pluja, la direcció del vent, previsió a 24h, etc. Les estacions meteorològiques DAVIS són qualificades de les millors i estan ben documentades. L’aposta va ser per integrar aquestes estacions. Desprès d’un considerable esforç el departament de I+D va aconseguir desenvolupar un driver de comunicació entre aquestes estacions i el bus KNX. Aquest ens permet captar dades d’aquestes estacions i incorporar-los al bus de manera que podem tenir més variables pel control i l’usuari final gaudeix d’una informació meteorològica més complerta.

 

+ Web 3D: Existeixen certes instal·lacions que requereixen un control de més alt nivell. Per aquestes varem desenvolupar el sistema de web 3D. Amb aquest es veu la casa en format 3D amb els elements a controlar en forma d’icones. Prement sobre la icona s’actua sobre l’element. Un sistema de navegació permet accedir a les diferents plantes i zones. Ho completa un sistema de menús que permet activar funcions addicionals.

 

+ Web iPhone: Degut al constant augment dels Smartphone es va desenvolupar una plataforma web de control d’una instal·lació per mitja d’aquests dispositius mòbils. La premissa era clara que fos molt manejable. Amb un senzill sistema de menús l’usuari pot accedir a les diferents zones de la casa i actuar sobre els elements.

 

Desprès de varies instal·lacions d’aquesta plataforma comptem amb la satisfacció dels clients.